Cách tính : cộng dồn hóa đơn mua hàng của mỗi khách hàng tính từ ngày 1/1 

Mức chiết khấu : 

 1. Cộng dồn đủ 5 triệu : Sữa tả giảm 5k / sản phẩm. Sản phẩm khác < 300k giảm 3% , > 300k giảm 5k / sản phẩm.
 2. Cộng dồn đủ  10 triệu : Sữa tả giảm 5k/sản phẩm. Sản phẩm khác <300k giảm 5%, sản phẩm >300k giảm 10k/ sản phẩm
 3. Cộng dồn đủ 15 triệu : Sữa tả giảm 5k/sản phẩm. Sản phẩm khác <300k giảm 5%, sản phẩm >300k giảm 15k/ sản phẩm
 4. Cộng dồn đủ 20 triệu: Sữa tả giảm 5k/sản phẩm. Sản phẩm khác <300k giảm 7%, sản phẩm >300k giảm 20k/ sản phẩm
 5. Cộng dồn đủ 25 triệu: Sữa tả giảm 5k/sản phẩm. Sản phẩm khác <300k giảm 7%, sản phẩm >300k giảm 25k/ sản phẩm
 6. Cộng dồn đủ 30 triệu: Sữa tả giảm 5k/sản phẩm. Sản phẩm khác <300k giảm 10%, sản phẩm >300k giảm 30k/ sản phẩm
 7. Cộng dồn 50 triệu: Gía sỉ 1 ( > 10% ~ 40% các sản phẩm )

Chiết khấu không áp dụng cho : 

 1. Các mã ngoài KM ( đa số là thực phẩm )
 2. Các sản phẩm đã được tính theo giá thùng hoặc set ( vì đã gồm chiết khấu )
 3. Các sản phẩm đang được khuyến mãi ( không áp dụng chồng khuyến mãi, chỉ chọn một khuyến mãi nhiều nhất )
 4. Khách sỉ hoặc khách CTV.

 

 

 

 

popup

量:

合計金額:

icon icon icon